אודות

החברה לפיתוח ולחיזוק מבנים תמ"א 38 בע"מ הנה חברה שהוקמה בשנת 2009, במטרה לקדם יזום וניהול פרויקטים של חיזוק והרחבת מבנים בהתאם להוראות תכנית המתאר שגובשה ואושרה בשנת 2005.

מטרתה העיקרית של התכנית היא מניעת פגיעה והרס של בניינים בעת קרות רעידת אדמה. למטרה זו נלווים מטרות נוספות כגון הוספת חדרים ממוגנים לכל הדירות, הרחבה של הדירות כמו גם הוספת מעלית לבניין, שדרוג התשתיות, חידוש מעטפת הבניין והוספת חניות, ככל שהדבר מתאפשר בכל בניין ובניין.

החברה הוקמה על ידי עו"ד איתמר רואי שהנו מומחה בתחום המקרקעין ועוסק בתחומי הבניה שנים רבות, והינה פעילה מזה חמש שנים. החברה בודקת בכל שנה עשרות מבנים, ומקדמת פרויקטים לאחר בחינות היתכנות מעמיקות, בדיקות הנדסיות ואחרות הדורשות ידע ומקצועיות רבה בתחום ספציפי זה.

החברה מעסיקה את טובי האדריכלים והמהנדסים לתחום חיזוק הבניה ובעלי מקצוע נוספים אשר לכולם ידע וניסיון בביצוע פרויקטים בתחום התחדשות עירונית ותמ"א 38 בפרט.

כל פרויקט שיוצא לדרך מטעמנו, כולל הכנת חוות דעת פיסית מפורטת, המתארת את המצב הקיים בפועל בבניין (גודל העמודים, מצב הקורות, כמות הברזל, סוג הבטון וכד') והבדיקה המקיפה הזו מבוצעת ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת. בנוסף לכך; לכל פרויקט יועץ קרקע מלווה.

החברה מנהלת את המו"מ מול נציגי בעלי הדירות, הן בהיבט התכנוני והן בהיבט הכלכלי, וההסכם יוצא לדרך רק לאחר מתן הצעה מפורטת לכל בעלי הדירות וחתימת כלל בעלי הדירות על הסכם מפורט הכולל תכניות בניה, מפרט טכני, בטחונות לבניה ולוח זמנים לביצוע.

החברה מקדמת את הוצאת היתר הבניה – על כל חלקיו – ואחראית לביצוע הבניה באמצעות קבלן מורשה ובעל סיווג קבלני מתאים אשר כבר ביצע פרויקטים לפי הוראות תמ"א 38. בכל פרויקט יש מהנדס שתפקידו לנהל ולפקח על ביצוע העבודות לטובת בעלי הדירות, מתחילת הביצוע ועד לגמר ביצוע העבודות, לרבות הבדיקות הנדרשות לפני מסירת הדירות וכל התוספות בבניין, לבעלי הדירות.

הפרויקט מסתיים רק לאחר השלמת הבנייה וקבלת האישורים הנדרשים, יחד עם רישום תוספות הבניה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) שמבוצע באמצעות עו"ד מטעם החברה.

החברה פועלת בשיתוף פעולה עם מספר קבלנים ונותנת מענה מקיף ומלא מתחילת התהליך ועד להשלמתו.

חברתנו לוקחת את מלוא האחריות על כל הכרוך בהוצאה לפועל של כל הפרויקט.

לצפיה בראיון בנושא תמ"א 38

תמ"א 38 | פינוי בינוי